TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2011 - Tìm hiểu Tông huấn Lời Chúa - Bài 5

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1311 | Cật nhập: 6/16/2014 9:02:08 AM | RSS

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI

Bài 5

THÁNH KINH VÀ THÁNH TRUYỀN (số 17 và 18)

Trong phạm vi chú giải Kinh Thánh, người ta phải đặt một số vấn đề trong phần dẫn nhập tổng quát.

Trước tiên là liên hệ giữa Kinh Thánh và Truyền Thống (số 17 và 18). Chúng ta có mặc khải mà Thiên Chúa ban cho cách nhưng không cho con người. Mặc khải này được thể hiện dưới hai hình thức đó là Kinh Thánh và Truyền Thống. Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa được viết ra, còn Truyền Thống là mặc khải được nhận ra trong đời sống của Giáo Hội. Cụ thể nhất là những giáo huấn của các Thánh Giáo Phụ, của các chủ chăn và các nhà thần học. Tông Huấn viết như sau: “. một phần do chính các Tông đồ và những người phụ tá viết lại sứ điệp cứu độ dưới sự linh hứng của cũng một Chúa Thánh Thần” (số 17). Bản văn này đưa ra cho chúng ta tác giả của Kinh Thánh, là Chúa Thánh Thần và các thánh ký. Vấn đề khó là đâu là linh hứng của chúa Thánh Thần và đâu là phần riêng của các tác giả thánh. Đó là nguồn mặc khải thứ nhất.

Còn nguồn mặc khải thứ hai là Truyền Thống hay cũng gọi là Thánh Truyền. Tông Huấn viết :”Ngoài ra Công Đồng Vatican II cũng nhắc lại rằng Truyền Thống bắt nguồn từ các tông đồ ấy là một thực tại sống động và năng động: nó tiến triển trong Giáo Hội dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, không hiểu theo nghĩa là chân lý vốn là vĩnh cửu, nhưng đúng hơn do “các sự việc và các lời nói truyền lại được hiểu biết thấu đáo hơn, nhờ sự chiêm ngưỡng học hỏi, với sự hiểu biết được ban nhờ một trải nghiệm thiêng liêng sâu xa hơn, và nhờ “lời rao giảng của những đấng kế vị trong chức giám mục đã lãnh nhận một đoàn sủng chắc chắn về chân lý” (số 17). Bản văn này cho chúng ta những yếu tố của Thánh Truyền:

  • Có một thực tại Thánh Truyền (một hình thức mặc khải) riêng rẽ khác với Kinh Thánh viết, và cũng là mặc khải. Anh Em Tin Lành không tin điều này.

  • Đây là một thực tại được cấu thành do nhiều điều khác nhau: việc chiêm ngưỡng và học hỏi các chân lý thánh, các lối sống của các thánh với Lời Cha, những cảm nghiệm siêu nhiên của một số các phần tử trong Giáo Hội, vì những cảm nghiệm ny mang tính cách sâu xa hơn; đó là các lời giáo huấn, nhất là các giám mục, do một đặc sủng về chân lý (số 17). Một thí dụ rõ ràng nhất về Thánh Truyền là việc thiết lập Kinh Bộ của Kinh Thánh (Canon), tức là việc thành hình bảng liệt kê các Sách Thánh của Giáo Hội. Bản liệt kê này được thành hình qua niềm tin của tín hữu và được Công Đồng Chung Tridentino tuyên tín một cách rõ ràng.

Tín điều Đức Mẹ Linh hồn và xác lên trời... Tín hữu từ xa xưa trong Giáo Hội, nhất là Giáo Hội tại Đông Phương, đã tin tưởng, khi Đức Mẹ kết thúc cuộc sống ở trần gian này, thì được lên trời cả hồn lẫn xác. Niềm tin đó tiến triển thêm mỗi ngày sâu xa hơn trong Giáo Hội, và tới năm 1950, Năm Thánh, ĐGH Piô XII đã công bố tín điều Đức Mẹ Linh Hồn va Xác Lên Trời.

(Còn tiếp)

Lm Phanxicô Borgia Trần Văn Khả