Chúa Giêsu là chủ tế duy nhất

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2619 | Cật nhập: 5/2/2014 9:00:31 PM | RSS
Chúa Giêsu là chủ tế duy nhất
Xin Cha giúp con hiểu rõ vấn đề sau:
Khi dâng lễ (một lm dâng lễ), trước khi đọc kinh Lạy Cha trong thánh lễ, con nghe một số Lm đọc: "Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em...". Tuy nhiên, khi đồng tế, con nghe Lm chủ tế đọc: "Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em...". Điều này có đúng không so với việc Hội thánh coi Chúa Giêsu là chủ tế duy nhất dâng hy lễ lên Thiên Chúa?

Đaminh Cao Văn Thông

Bạn thân mến,

Chúa Giêsu là chủ tế thật, nhưng trong Thánh Lễ linh mục cũng là chủ tế (thừa tác vụ) được ủy thác. Nên trong Thánh Lễ đồng tế, linh mục có nói "lễ vật của chúng tôi" vẫn không sai.

Lm Đaminh NGUYỄN ĐỨC THÔNG